Proč turbodiesel ztrácí výkon – 2. část

Zpět na kategorii


I přes nepříznivé politické a obchodní podmínky jde vývoj spalovacích motorů stále kupředu. Moderní pokročilé systémy si však umí připravit celou řadu nepříjemností, jimž jsme se začali věnovat v minulé části tohoto článku.

Po hlavních komponentech ovlivňujících výkon vznětového motoru, jimiž jsou turbodmychadlo a vstřikovače paliva, se tentokrát zaměříme na méně časté příčiny nepříjemných problémů.

Závady snímačů

Moderní elektronické systémy zajišťují sofistikované řízení motorů, přičemž pomáhají odhalit možné problémy. Přestože se to může zdát jako téměř dokonalé řešení, opak je pravdou. Řídicí jednotky umí pracovat pouze do takové míry, do jaké jsou naprogramovány. Signály přijímané ze snímačů mají určitou toleranci, kdy je řídicí jednotka považuje za bezvadné.

Může se však stát, že opotřebený snímač pracuje se správným napětím, ale odesílaná informace je nepřesná. Řídicí jednotka následně pracuje s daty, která se podle naprogramovaných údajů zdají správná, ale ve skutečnosti jsou zkreslená. Takový problém lze odhalit pouze měřením průběhu signálu osciloskopem, což ale vyžaduje širší znalosti a patřičné vybavení.

V praxi to znamená, že se například špatný snímač plnícího tlaku v sacím potrubí nachází ve stavu, kdy řídicí jednotka nerozpozná jeho nesprávnou funkci. Ale přitom je jím naměřený údaj jiný, než by při daných podmínkách měl být.

Protitlak ve výfuku

Přestože jsou dávno pryč doby dvoutaktních motorů, stále je potřeba se ohlížet na tvar a průchodnost výfukového potrubí, obzvláště pokud je vůz vybavený filtrem pevných částic, SCR katalyzátorem a vstřikováním AdBlue.

Protitlak ve výfuku může vzniknout hned z několika důvodů, z nichž nejčastějším je zanesení filtru pevných částic, který nebyl správně vypalován. Důležitý vliv však může mít i vstřikování močoviny, jehož nesprávná funkce či netěsnost výfukového potrubí má za následek zkrystalizování vstříknutého AdBlue a následné omezení průchodnosti. V ojedinělých případech může dojít i k přehřátí výfuku a zhroucení vložky katalyzátoru, jejíž hraniční teplota se pohybuje v rozmezí 600 až 700°C podle typu.

Proč má průchodnost výfuku tak velký vliv? Zanesením nebo poškozením vytvářený protitlak působí na lopatky turbíny turbodmychadla a nedovoluje mu, aby se roztočilo do takových otáček, při nichž je schopno vytvořit velký plnící tlak.

Mechanické opotřebení motoru

Všechny výše zmíněné komponenty nevykazují problém, ale motor stále nemá výkon? Poslední nejčastější příčinou je ta nejdražší na opravu, která se ale projevuje až s opravdu vysokým nájezdem kilometrů. Na vině může být takzvaně „vyběhaný motor“, neboli motor, který je příliš opotřebený.

Nezbývá než odložit nejmodernější diagnostické přístroje, sáhnout po starém dobrém kompresiometru (u vznětových motorů se montuje do otvoru pro vstřikovač), změřit kompresní tlaky jednotlivých válců a porovnat je s výrobcem předepsanými hodnotami.

Například u agregátů s PD jednotkami se však jedná o složitější proces, který při zpětné montáži vyžaduje nové nastavení rozvodů motoru. Při velkém opotřebení spatříte viditelnou nespálenou naftu, jež je charakteristická bílošedým kouřem z výfuku a vzniká ve chvílích, kdy je ve válci natolik nízká komprese a na ní vázané teplo, že se nafta nedokáže dostatečně vznítit. Nízké komprese bohužel znamenají nákladnou celkovou opravu motoru, případně jeho výměnu.

 

Můžeme vám pomoci s výběrem vozu?

Volejte +420 778 44 77 41

-->