Co je AdBlue a k čemu slouží

Zpět na kategorii


Světová snaha o snížení škodlivin ve výfukových plynech motorových vozidel nutí automobilky vyvíjet nové emisní systémy. V současné době platná norma EURO 6 však u osobních a lehkých užitkových vozidel zviditelnila řešení, s nímž se provozovatelé nákladních vozidel a autobusů mohli v menší míře setkat už v předchozích letech. Vozidlo splňující nejnovější normu ke své bezproblémové funkci kromě motorové nafty vyžaduje i kapalinu AdBlue. Ptáte se, proč je látka lidově nazývaná „močovina“ důležitá?

Močovinu AUS 32 (Aqueous Urea Solution), obchodně známou jako AdBlue, využívají systémy selektivní katalytické redukce (SCR katalyzátory), jejichž úkolem je snížit obsah oxidů dusíku NOx ve výfukových plynech, k čemuž je nutno využít chemické reakce. AdBlue je roztok skládající se z 32,5% močoviny a 67,5% vody, který se pod vysokým tlakem vstřikuje do výfukového potrubí před SCR katalyzátor, kde se močovina vlivem tepla a obsažené vody rozkládá na amoniak (NH3) a oxid uhličitý (CO2).

Amoniak na stěnách katalyzátoru reaguje s oxidy dusíku NOx, které vznikají ve spalovacím prostoru při vysokých teplotách hoření. Následkem této chemické reakce dojde ke zničení většiny NOx, přičemž z výfuku odchází dusík a vodní pára, prvky neškodlivé životnímu prostředí. Systém však nefunguje už od stavu studeného motoru a vstřikování AdBlue začíná krátce před dosažením provozní teploty, protože účinnost likvidace škodlivin je závislá na dostatečné teplotě výfuku.

Pro zajištění správné funkce je výfukový systém vozidla vybaven snímačem teploty umístěným před SCR katalyzátorem, u některých typů může být přítomen i snímač teploty za katalyzátorem, a snímač obsahu NOx ve výfukových plynech.

Majitelé nových vozidel se vznětovým motorem splňujícím normu EURO 6 však s AdBlue přijdou do styku až po dlouhé době. Náplň AdBlue ve vozidlech vydrží až na 15 000 kilometrů, přičemž spotřeba látky je úměrná přibližně 3 až 7 % spotřebovaného paliva. Průměrně se jedná o 0,8 až 1,2 litru AdBlue na 1 000 kilometrů. Poprvé tedy bude močovinu pravděpodobně doplňovat autorizovaný servis během intervalem stanovené prohlídky vozidla.

S pozdějším nástupem delších servisních intervalů se na displeji palubního počítače může objevit informace o nízké hladině AdBlue v nádrži, kterou není radno podceňovat. Elektronický systém je totiž nekompromisní. V okamžiku, kdy nebude mít co vstřikovat, začne ztěžovat život řidiče vozidla. Jestliže řídicí jednotka bude pracovat s naprostým minimem kapaliny, znatelně omezí výkon motoru. Když ale řidič bude informaci ignorovat i nadále a AdBlue dojde úplně, vozidlo nedovolí ani nastartovat motor.

Kapalina AdBlue je ve vozidle přítomna ve vlastní nádrži, jejíž nalévací hrdlo je u většiny vozů umístěno pod stejným krytem jako hrdlo palivové nádrže a je charakteristické modrým víčkem. Močovina je v současnosti k dostání na všech čerpacích stanicích ať už v podobě malých kanystrů nebo speciálních tankovacích stojanů.

Přestože vstřikování AdBlue do výfukových plynů moderních dieselových motorů výrazně omezuje vznik škodlivin a zlepšuje životní prostředí, ze strany servisu a údržby se v budoucnu může stát rizikové při vybírání ojetých vozidel.

Správná funkce selektivní katalytické redukce totiž vyžaduje několik podmínek, které musí být splněny. Problém může nastat už u samotného vstřikovače, jež může být poškozen vlivem opotřebení či přehřátí. Ačkoliv je u naprosté většiny vozidel chlazen kapalinou, stále čelí vysokým teplotám výfukových plynů. Poškozený a špatně rozprašující vstřikovač pak lze jen složitě odhalit použitím tovární diagnostiky.

Vlivem špatné funkce se může nerovnoměrně vstříknutá močovina usazovat na stěnách výfuku, kde postupem času krystalizuje a v extrémních případech ucpává výfukové potrubí. Vozidlo má následkem toho velký problém se splněním předepsaných emisí. Dochází i k razantnímu snížení výkonu, protože zanesený výfuk omezující odtok spalin od motoru vytváří zpětný tlak, který brzdí turbodmychadlo.

Úspěšné vstřikování močoviny je závislé na dokonalé těsnosti výfuku, což nemusí být u ojetých automobilů a užitkových vozů po dlouhém čase provozu splněno. Pokud není zajištěna těsnost výfuku, opět dochází ke krystalizaci močoviny. Odhalit tento problém je však oproti poškozenému vstřikovači jednodušší, jelikož lze krystalizující AdBlue spatřit při rychlém ohledání výfukového potrubí z vnější strany, kam se dostává únikem skrz netěsnící spoje.

 

Můžeme vám pomoci s výběrem vozu?

Volejte +420 778 44 77 41

-->