Zpracování osobních údajů

  1. Správcem osobních údajů je společnost VANS CENTRE s.r.o., IČO: 274 46 174, se sídlem Chemická 951, Kunratice, 148 00 Praha 4, společnost zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 112950 (dále jako „správce“).
  2. Při vyplnění tohoto formuláře, dojde k odeslání Vašich osobních údajů správci, čímž bude docházet ke zpracování osobních údajů správcem, a to v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - (dále jako „GDPR“).
  3. Osobními údaji, které bude správce zpracovávat, jsou Vaše jméno, email a telefon, tedy údaje které vyplníte do tohoto formuláře.
  4. Právním základem zpracování osobních údajů je, že tyto údaje potřebujeme, abychom Vám mohli odpovědět na Vaši zprávu, kterou nám tímto formulářem zasíláte.
  5. Osobní údaje budou správcem zpracovávány pouze po dobu, dokud nevyřešíme Vaši zprávu a 30 dnů poté.
  6. Osobní údaje budou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci pouze v případě zálohy dat za účelem lepší ochrany dat a osobních údajů před ztrátou či zničením.
  7. Máte právo opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.
  8. Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
  9. Bližší a podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů, kterými se správce řídí. V těchto zásadách jsou také podrobně uvedena a popsána práva týkající se ochrany osobních údajů, která může uživatel uplatnit. Zásady zpracování údajů jsou na těchto stránkách.
  10. V případě jakéhokoliv dotazu týkajícího se ochrany Vašich osobních údajů, za účelem využití Vašeho práva nebo Vaší žádosti, můžete správce kontaktovat na emailu gdpr@vanscentre.com.

Můžeme vám pomoci s výběrem vozu?

Volejte +420 778 44 77 41

-->